Board logo

标题: [视频] 2013.07.23 女人帮妞2发布会娱乐报道视频汇总 [打印本页]

作者: Super山竹    时间: 2013-7-24 12:18     标题: 2013.07.23 女人帮妞2发布会娱乐报道视频汇总

乐视娱乐播报 李小璐首度尝试短发造型

[flash]http://i7.imgs.letv.com/player/swfPlayer.swf?autoPlay=0&id=2066067[/flash]

李小璐形象颠覆短发亮相《女人帮 妞儿》2发布会

[flash]http://i7.imgs.letv.com/player/swfPlayer.swf?autoPlay=0&id=2066022[/flash]
作者: 飘飘爱璐璐    时间: 2013-7-24 20:55

辣妈李小璐接戏考虑尺度 欲携姐妹淘闯春晚
[flash]http://i7.imgs.letv.com/player/swfPlayer.swf?autoPlay=0&id=2066219[/flash]
李小璐甘薇自曝彼此矛盾

[flash]http://i7.imgs.letv.com/player/swfPlayer.swf?autoPlay=0&id=2066021[/flash]
作者: 飘飘爱璐璐    时间: 2013-7-24 20:56

中国电影报道李小璐变身爷们气大妞


[flash]http://you.video.sina.com.cn/api/sinawebApi/outplayrefer.php/vid=110495563_1261788454_a0yzTippBmeP+Eh0HTWxve0D+/cXuvDoiGu0v1uhIAhaQ0rXM5GYY90D6SzTBsxUkjUTFeRmK6Ur1gtoMf5V3zEsaA4bilDHXA/s.swf[/flash]
作者: 飘飘爱璐璐    时间: 2013-7-24 20:56

乐视娱乐播报  “乐雨薇璐”处女作 甘薇首谈“转型经”

[flash]http://i7.imgs.letv.com/player/swfPlayer.swf?autoPlay=0&id=2066017[/flash]

乐视娱乐播报  姐妹情深出演《女人帮 妞儿》2零片酬

[flash]http://i7.imgs.letv.com/player/swfPlayer.swf?autoPlay=0&id=2066023[/flash]
作者: 飘飘爱璐璐    时间: 2013-7-24 21:22

视频: 李小璐当制片人 都市热线 130724[flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTg3MDUxNzAw/v.swf[/flash]
作者: 飘飘爱璐璐    时间: 2013-7-24 21:27

每日文娱播报
[flash]http://www.tudou.com/v/O7ADIEP-2iU/&resourceId=0_04_05_99/v.swf[/flash]
作者: 小露露璐    时间: 2013-7-25 10:06

期待这部剧的播出
欢迎光临 璐盟·李小璐官方网站·全球璐迷联盟 (http://bbs.lixiaolu.org/) Powered by lixiaolu.org 6.0.0